हिमाली जिवन

Photographer: Pushkar khanal

हिमाली जिवनः कागवेनिमा दुई घरको बिचको गल्लिबाट वटुवा हिडने बाटो। - पुष्कर खनाल