बादलबाट चिहाएर हर्दा

Photographer: Pushkar khanal

सुर्यले बादलबाट चिहाएर क्षितिजमा छाड्यो आफ्नो किरण
हेर्दा अनपम र सुन्दरद लाग्दछ धर्तिको यो आवरण।
आकाशमा डम्म बादल लागेको बेलामा दोलखाको चरिकोटबाट पश्चिमा देखिएको दुर्लभ दुष्य। कालो बादलले अध्यारो पारेको बेलामा बादलबाट थोरै चिहाई सुर्यले आफनो किरण हर्दा यस्तो देखिएको हो।