परम्परागत माटोको भाँडा

Photographer: Pushkar khanal

clay pots

भक्तपुरमा परम्परागत माटोको भाँडा बनाउँदै स्थानिय कुमाले। भक्तपुरको माटोको भाँडाहरु उपत्यकाभरिनै प्रख्यात रहेको छ। परम्परागत रुपमै यहाँ माटोको भाँडाहरु बनाउने तथा प्रयोग गर्ने प्रचलन रहि आएको छ।