चर्खा चलाउँदै महिला

Photographer: Pushkar khanal

charkha woman

काठमाण्डौको पुरानो नेवार बस्ति मध्येको एक मच्छेगाउँमा चर्खामा धागो कात्दै स्थानिय नेवार महिला। अहिले पनि कतिपय पुराना बस्तिमा परम्परागत चर्खाबाट धागो कात्ने प्रचलन रहि आएको छ।