जहाँ छन् बुद्धका आखा

Photographer: Pushkar khanal

जहाँ छन् बुद्धका आखाः काठमाण्डौ सिगलमा रहेको बुद्ध स्तुपाको सुन्दर दृष्य।