बोरिङ गर्दै मजदुर

Photographer: Pushkar khanal

जमिनको सतह मुनिको पानि निकाल्न डिप बोरिङ गर्दै मजदुरहरु। जमिन मुनि सम्म यि मोटा मोटा पाएपलाइन घसाएर पानि निकालिन्छ।