दिउँसै रात परेपछिः

Photographer: Pushkar khanal

दिउँसै रात परेपछिः मंगलबार दिउँसको उपत्यकाको आकाशमा डम्म कालो बादलले ढाकेपछिको दृष्य।